skip to Main Content

Seminar Penulisan dan Penerbitan Saintifik 2019

Seminar Penulisan dan Penerbitan Saintifik 2019 ini merupakan yang kali ke-12 diadakan. Tema ‘Pembudayaan Sains dalam Mencapai Wawasan Negara’ dipilih bagi memantapkan lagi karya saintifik para karyawan di samping membina profesionalisme dalam bidang penulisan dan penerbitan sainfitik. Selain itu, ianya sejajar dengan cita-cita dan hasrat kita untuk melihat penghasilan penerbitan saintifik di Malaysia terus maju dengan karya yang asli, berintegriti dan berkualiti “. Untuk maklumat lanjut, boleh klik brosur

Back To Top