skip to Main Content

Available Courses

Code Course Title Pengiktirafan Tempat
ESH 110 Asas Keselamatan Sinaran Tidak Mengion SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 111 Kesedaran Keselamatan Sinaran Tidak Mengion SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 124 Keselamatan Industri (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tempat Kerja) SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 125 Identifikasi Bahaya dan Risiko SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 126 Asas Keselamatan Laser SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 220 Keselamatan Kimia dan Kesihatan SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 300 Keselamatan Laser untuk Pegawai SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 323 Pencemaran Kimia dalam Sumber Air SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 400 Persidangan Sinaran Tidak Mengion SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 401 Seminar Keselamatan Makanan SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 121 Pemantauan dan Analisis Penyinaran Makanan SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 122 Penyinaran Makanan dan Herba SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu
ESH 123 Penyinaran Pensterilan bagi Produk Perubatan SMI/E, CEP, (AELB-10 Points) Penang, Johor Bharu

Hubungi/Contact

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Sabariah binti Kader Ibrahim
sabariah_ibrahim@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

Siti Fatihah binti Khotil
fatihah@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Shawani binti Halid
shawani_h@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Back To Top