skip to Main Content

Pengenalan

Dalam urusan sehari-hari, kadang kala kita diminta untuk menjadi pengacara majlis bagi sesuatu majlis rasmi mahupun tidak rasmi seperti persidangan, seminar, majlis makan malam, pelancaran kempen, hari kualiti dan jamuan perpisahan. Tugas sebagai pengacara majlis selalunya dianggap mudah. Tetapi sebenarnya tugas pengacara majlis bukanlah mudah seperti yang kita jangkakan kerana kelancaran sesebuah majlis bergantung kepada pengacara. Pengacara atau disebut sebagai juruacara juga adalah individu yang mengendalikan perjalanan acara sesuatu majlis. Pengacara majlis berperanan untuk memudahkan kelangsungan majlis mengikut atur cara yang ditetapkan oleh penganjur.

Kursus ini diadakan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai teori dan amalan protokol, etiket sosial dan tatacara pengacaraan majlis rasmi kepada para peserta agar menjadi seorang pengacara majlis yang berkebolehan, tidak kekok untuk tampil kehadapan serta mampu berkomunikasi dengan baik, seterusnya memastikan kerja-kerja dan majlis yang diadakan berjalankan dengan lancar.

Peserta 

Terbuka kepada pegawai perhubungan awam, jurulatih, pegawai unit korporat, pegawai-pegawai dari sektor kerajaan, eksekutif-eksekutif di dalam sektor swasta serta yang terlibat dalam mengacarakan sesuatu majlis. 

Pendekatan 

Syarahan, perbincangan, latihan, demontrasi dan praktikal. 

Objektif Kursus 

 • Memberi tunjuk ajar dalam cara melaksanakan tugas mengikut amalan protokol majlis-majlis rasmi dan bukan rasmi.
 • Mengetahui teknik pengacaraan majlis dan cara penyediaan skrip pengacaraan majlis *Memperkukuh pengetahuan tentang cara-cara mengurus,mengatur dan mengendalikan sebarang majlis rasmi.
 • Meningkatkan imej dan penggayaan diri di dalam majlis rasmi dan bukan rasmi.
 • Melahirkan pengacara majlis yang berkebolehan dalam mengendali majlis-majlis rasmi dan bukan rasmi

Kandungan Kursus

 • Pengenalan kepada dunia pengacaraan
 • Pengurusan majlis
 • Protokol dan etiket sosial
 • Menangani gugup dan gementar
 • Teknik penggunaan bahasa
 • Tips dan panduan penyampaian
 • Penyediaan skrip
 • Penggayaan serta tatarias diri
 • Latihan dan ‘role-play

Yuran 

Pendaftaran Perseorangan per pax      RM 1,150.00

Pendaftaran Berkumpulan per pax     RM 1,100.00

(2 atau lebih dari organisasi yang sama)

Register now »

Back To Top