skip to Main Content

Pengenalan

Kursus keusahawanan merupakan suatu program yang memberi fokus kepada program untuk melahirkan usahawan dan meningkatkan kualiti usahawan yang sedia ada dengan melengkap diri melaliu ilmu pengetahuan, kemahiran pengurusan perniagaan dan ciri keusahawanan supaya seseorang itu mampu menjadi usahawan yang berdaya saing dan maju.

Program ini juga bertujuan untuk membangkit dan menanam semangat berdikari serta menyedarkan peserta kepada peluang perniagaan dan memberi pengetahuan asas pengurusan

Objektif Kursus 

 • Mengenal pasti bakat dan potensi peserta untuk menjadi usahawan berjaya
 • Menerap etika perniagaan yang agresif serta sikap positif bagi membolehkan usahawan menjalankan perniagaan
 • Meningkatkan kemahiran untuk melahirkan usahawan bermotivasi, inovatif dan berdaya saing
 • Memantapkan pemikiran positif terhadap kepentingan meningkat produktiviti dan kualiti *Menyuburkan daya kreatif dan inovatif dalam diri usahawan meningkat produktiviti dan kualiti

Kandungan Kursus

 • Teori & amalan keusahawanan
 • Peluang-peluang perniagaan
 • Motivasi keusahawanan
 • Pengurusan perniagaan
 • Pembiayaan kewangan
 • Penyata kewangan
 • Penyediaan & Pembentangan rancangan perniagaan

Objektif Pembelajaran

Adalah diharapkan selepas kursus ini, peserta-peserta akan berupaya untuk:

 • Memupuk nilai dan etika positif, mempertingkatkan keyakinan diri serta berdaya saing *Meningkatkan potensi diri dan mengenalpasti bakat untuk menjadi usahawan yang berjaya *Mendidik dan membudayakan peserta dengan pelbagai aspek keusahawanan
 • Menyedari nikmat mencipta, kreativiti dan inovatif dalam menghadapi persaingan dan cabaran usahawan di alaf baru

Pendekatan

Syarahan, latihan, main peranan dan perbincangan

Peserta 

Terbuka kepada semua para usahawan yang sedia ada terdiri daripada pelbagai rangkai niaga makanan dan minuman (F&B), pertanian, perkhidmatan (logistik, penerbitan dll), teknologi (membina laman web), dan lain-lain. Juga untuk bakal usahawan dan mereka yang berminat untuk menjadi usahawan. 

Yuran

Pendaftaran Perseorangan per pax      RM 1,050.00

Pendaftaran Berkumpulan per pax     RM 1,000.00

(2 atau lebih dari organisasi yang sama)

Register now »

Back To Top