skip to Main Content

For more information on training, please call +603 8911 2000 (general line)

Pengurus/Manager

Shafaai bin Hassan
shafaai@nm.gov.my
Mobile: +6019.387.7606
Tel: +603.8911.2000 ext 2600

Penolong Pengurus/Assistant Manager

Rabiatul Adawiyah binti Md. Ali
adawiyah_a@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2603

Pembantu Tadbir/Administrative Assistant

Nursyazwani binti Saaban
nursyazwani@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2604

Sektor Keselamatan Sinaran & Kesihatan

Radiation Safety & Health

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Nor Hadzalina binti Sukarseh
hadza@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

Anis Suraya binti Mohamad Rosdi
suraya@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Noraini binti Sulaiman
nora_aini@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Siti Zulaikha binti Mohd Anuar
zulaikha@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Sektor Sinar X-Ray Perubatan

Medical X-Ray

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Sabariah binti Kader Ibrahim
sabariah_ibrahim@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

Zati Azhani binti Md Amin
zati@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Norashikin binti Kamarolzaman
norashikin@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Keselamatan Persekitaran & Kesihatan

Environmental Safety & Health

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Sabariah binti Kader Ibrahim
sabariah_ibrahim@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

Siti Fatihah binti Khotil
fatihah@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Shawani binti Halid
shawani_h@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Latihan Antarabangsa

International Training

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Sabariah binti Kader Ibrahim
sabariah_ibrahim@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

Muhammad Ibrahim bin Mohd Nahar
ibrahim_nahar@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Shawani binti Halid
shawani_h@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Penilaian Tanpa Musnah

Non-Destrucive Evaluation

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Nor Hadzalina binti Sukarseh
hadza@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

Harni Safina binti Haron
harni@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Nur Aqilah binti Ismail
aqilah@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Instrumentasi & Kejuruteraan

Instrumentation & Engineering

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Nor Hadzalina binti Sukarseh
hadza@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

Harni Safina binti Haron
harni@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Nur Aqilah binti Ismail
aqilah@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Pengurusan Teknologi

Technomanagement

Ketua Sektor/Pegawai Penyelidik

Nor Hadzalina binti Sukarseh
hadza@nm.gov.my
Mobile: +6019.343.4122
Tel: +603.8911.2000 ext 2609

Koordinator Latihan/Pegawai Penyelidik

siti Hajar binti Yusof
sitihajar@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2608

Sekretariat

Nurhidayu binti Md Yusof
nurhidayu@cc.nm.gov.my
Phone: +603.8911.2000 ext 2602

Back To Top