skip to Main Content
icons8-group-100-1

Pemakluman Pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) NDT Berpandukan ISO 9712:2021 Bermula 1 Jun 2023.

icons8-group-100-1

Sistem Pekerja Sinaran/iExam
Kemaskini Maklumat
Pekerja & Pendaftaran Peperiksaan

Back To Top